”Låt AP-fonderna göra separata hållbarhetsanalyser”