Lättade investeringskrav ska öka AP-fondernas hållbarhetsprestanda