”Lättare att komma in med hållbarhet i styrelserum och företagsledningar”