Laura Vidje, 30

Consult, Esam AB.

Som hållbarhetskonsult på den gröna konsultfirman Esam AB har Laura Vidje visat prov på sin förmåga att motivera och driva på organisationer och individer som vill verka för en hållbar utveckling. Professionellt arbetar Laura med att sprida kunskap om cirkulär ekonomi, hälsosamt byggande och hållbara innovationer. För sitt arbete har hon utnämnts till årets Cleantechprofil i Norra Sverige. Ideellt engagerar sig Laura i cirkulär ekonomi genom att driva Cradlenet Norr. Tillsammans med sin man, Erik Vidje, bygger hon ett eget hus, med fokus på hälsosamma material och självförsörjning. Projektet följs av SVT Husdrömmar.

Till 33-listan