Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla miljöjobb

Affärsutvecklare - Hållbarhet till Indutrade

Indutrade, Stockholm

Ansök nu

Affärsutvecklare - Hållbarhet till Indutrade, affärsområde Industrial Components

Vill du vara med och göra skillnad hos små och medelstora entreprenörsdrivna bolag?

Du blir en del av Indutrade och närmre bestämt affärsområdet Industrial Components, som idag består av drygt fyrtio teknikorienterade handelsbolag i Skandinavien med produkter och tjänster inom bl.a. medicinteknik, automation, kemiteknik, belysning, bygg och infrastruktur, och som tillsammans omsätter 4,4 miljarder kronor. Tjänsten innebär att utveckla, inspirera och stödja affärsområdets bolag i deras hållbarhetsarbete och långsiktiga strategi.

Det övergripande hållbarhetsmålet för affärsområdet är att etablera hållbarhet som en naturlig del av varje bolags strategi för långsiktig hållbar lönsam tillväxt, och samtidigt möta Indutrades ambitiösa hållbarhetsvision 2030.

Det är många bolag med olika affärsmodeller, möjligheter och utmaningar, och samtliga har hållbarhet högt på agendan. Rollen erbjuder stor variation med möjlighet att göra märkbara avtryck!

Industrial Components har även en stark förvärvsagenda och förväntas växa med ett flertal bolag per år. Det är viktigt att redan under förvärvsprocessen utvärdera bolagen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Arbetsuppgifter

  • Stödja och inspirera enskilda bolag i att utveckla deras hållbarhetsarbete och hållbarhetsstrategier. Exempelvis genom att genomföra workshops (ex. affärsnytta med hållbarhet, väsentlighetsanalys, definiera KPIer och mål, kommunikation internt och externt) ge synpunkter och återkoppling på bolagens hållbarhetsarbete och visa på andra bolags goda exempel.

  • Årligen följa upp affärsområdets och de enskilda bolagens övergripande hållbarhetsutveckling, samt stötta bolagen i att utforma och sätta nya övergripande hållbarhetsmål i linje med bolagets strategiska ambition, samt tillhörande aktiviteter och prioriteringar.

  • Syna potentiella nyförvärv ur ett hållbarhetsperspektiv

Erfarenhet

  • Minst 5 års hållbarhetsarbete, antingen inom en konsultorganisation eller som internkonsult i en större organisation. Det är en fördel att förutom att ha jobbat med rena hållbarhetsfrågor även ha jobbat med affärsutveckling, kommunikation, och analys av potentiella förvärvsbolag.

  • Erfarenhet från arbete inom eller med mindre och medelstora industriella företag är önskvärt, antingen från direkt linjearbete eller i stödjande funktioner, eller som konsult.

  • Relevant akademisk utbildning.

Du förstår och kan kommunicera hur hållbarhet och affärsnytta kan kombineras och vara en del av bolagets övergripande strategi. Du är van vid och uppskattar olika typer av företagskulturer och människor.

Kontaktytorna mot andra delar av organisationen är stor. Rollen innebär frihet under ansvar och förutsätter eget driv och initiativförmåga. Du ingår i affärsområdets övergripande team som leds av affärsområdeschefen, och du kommer kontinuerligt ha dialog med Indutrades hållbarhetsansvarig.

Tjänsten är placerad på Indutrades huvudkontor i Kista där moderbolaget, flera affärsområdesledningar och ett tiotal dotterbolag sitter. Arbetet innebär en del resande och ett antal övernattningar per kvartal i samband med resor till dotterbolagen. Du behöver behärska svenska och engelska väl.

Välkommen att läsa mer om Indutrade, affärsområdet Industrial Components och om vårt hållbarhetsarbete på vår hemsida www.indutrade.se

Har du frågor kring tjänsten så är du välkommen att kontakta TRANSEARCH som hjälper oss i denna rekrytering. Du är välkommen att ringa Elinor Hartung, 0706-31 36 49 eller Olof Sandén, 0762-00 82 58.

Skicka in din ansökan snarast vi behandlar ansökningarna löpande.

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer.

Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag. Sedan starten 1978 har Indutrades affärsfilosofi varit “entreprenörskap och decentraliserat ledarskap”. Detta är och har varit en av nycklarna till bolagets framgång. Bolagen jobbar med det övergripande målet hållbar lönsam tillväxt.
Som ägare är Indutrade långsiktig. I dag verkar vi genom drygt 200 dotterbolag med cirka 8 100 anställda i mer än 30 länder och sex världsdelar.

Vår starka företagskultur med människor i fokus genomsyrar allt vårt arbete och vår vision: en entreprenörsvärld där människor gör skillnaden.

Publicerad 2022-06-13

Ansök nu