tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla miljöjobb

Ingenjörsgeolog

Ecoloop, Stockholm

Ansök nu

Ecoloop driver utveckling för smartare och mer uthålliga försörjningssystem inom samhällsbyggnad. Det gör vi genom att arbeta fram lösningar från forskning till praktisk tillämpning. Vi erbjuder FoU-stöd, strategisk rådgivning/expertis och verksamhetsstöd. Nu söker vi dig som har djup kunskap om jord- och bergmaterials egenskaper och brinner för hur materialen kan nyttiggöras i cirkulära system.

Vi har tre affärsområden:

1) Cirkulär masshantering och uppgradering av material,
2) Vattentjänster och
3) Transporter, logistik och energi.

Våra kunder är beslutsfattare inom stat, kommun och näringsliv samt akademi. Idag har Ecoloop en unik och strategisk kompetens inom cirkulära material inom samhällsbyggnad. Vi får allt mer att göra och behöver bli fler för ett bättre och vassare erbjudande till våra kunder. Hos oss får du ett unikt och attraktivt arbete tillsammans med ett härligt och inspirerande gäng som driver utveckling.

ARBETSUPPGIFTER

Rollen innefattar processledning, projektledning och förstås expertis inom sakområdet. Medverka i ide- och konceptutveckling av nya idéer internt och externt, initiera och leda offert- och ansökningsarbetet, leda och genomföra projekt från start till slutleverans. Vi behöver expertis inom bedömning av materials egenskaper, uppgraderings- och utförandeteknik förstås kopplad materials användning i till exempel mark-, väg- och geokonstruktioner.

Du kommer att tillsammans med oss få arbeta med att initiera, utveckla och tillämpa förbättrade och nya lösningar inom till exempel:

• Uppgradering och efterbehandling av jord- och bergmaterial
• Etablering av verksamhetsytor, hela vägen från planering till drift
• Effektiv avvattning, användning och rening av vatten i jordsammanhang
• Branschstandard, -riktlinjer och - utveckling för cirkulära material
• Strategier och planer för materialhantering i olika kontext
• Massamordning på portföljnivå, offentlig och privat
• Transport och logistiklösningar, multimodalt från tidiga skeden
• Emissionsfritt byggande, elektrifiering
• Lärande och kunskapshöjning

Du kommer att vara involverad och delaktig i konsultgruppens planering och strategi där viktiga ledord är ekonomi, robusthet och cirkulära och långsiktigt hållbara system. I rollen kan du även komma att fungera som ledare och/eller chef.

NÄRMASTE OMGIVNING

Du kommer ingå i en grupp med ca tio personer, med en bredd mix av kompetens och erfarenhet. (samhällsplanering, arkitekt, energisystemanalytiker, geolog, geotekniker, industriell ekolog, nationalekonom, företagsekonom, prospekteringsingenjör, biolog alla med högre utbildning och några forskarutbildade och kopplade till universitet).

Gruppen riktar sig mot att utveckla nya lösningar och implementera dessa inom samhällsbyggnad för en smartare resurshushållning. Detta exempelvis genom att utveckla och driftsätta en ökad användning av projektgenererade material som jord- och schaktmassor, entreprenadberg, betong och andra industriella råvaror etc. Lösningarna är tekniska såväl som organisatoriska och appliceras från tidiga planeringsskeden till byggande och drift av anläggningar. Det handlar mycket om att utveckla riktlinjer och rutiner för att utveckla materialanvändningen hos aktörer som till exempel Trafikverket, kommunala samhällsbyggnadsfunktioner, fastighetsutvecklare.

DINA EGENSKAPER
För att lyckas i rollen tror vi att du som person är nyfiken, har ett stort engagemang och är resultatorienterad och initiativtagande. Det är viktigt att du har förmågan att sätta dig in i detaljerna samtidigt som du håller fokus på helheten.

ERFARENHET OCH KOMPETENS
Vi ser gärna att du har en högre akademisk utbildning t ex som civilingenjör eller geolog. En forskarutbildning och aktiv koppling till lärosäten är meriterande. En vitsordad vana av att initiera, driva och genomföra FoU-projekt är också meriterande.

Du brinner för materials mekaniska, kemiska och fysikaliska egenskaper och hur de kan nyttiggöras för till exempel konstruktionsändamål eller andra användningsområden. Du har ett också ett genuint affärssinne, en förförståelse för kostnader för hantering av material och byggande. Du ser, är nyfiken på aktörers roller och ansvar i branschen och har stor vana att arbeta med olika aktörer. Du är mycket bra på svenska och engelska, både i tal och i skrift. Körkort är en fördel men ej nödvändig

ANSÖKAN
I denna rekrytering arbetar Ecoloop med Hunter & Tailor.

Kontaktpersoner är
• Bo Svedberg, bo.svedberg@ecoloop.se (0730-300 410)
• Gabriella Nelleus, gabriella.nelleus@huntertailor.com (0704-227 396).

Publicerad 2023-01-25

Ansök nu