Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag28.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla miljöjobb

Klimat- och hållbarhetssamordnare till Svenska kyrkan

Svenska kyrkan, Stockholm

Ansök nu

Med miljöledningssystemet Miljödiplomering för hållbar utveckling och Agenda 2030 som verktyg har Stockholms stift sedan 2015 målmedvetet utvecklat ett verksamhetsövergripande hållbarhetsarbete som fler och fler församlingar och pastorat valt att implementera. I nuläget arbetar 51 procent (27 av 53) av Stockholms stifts församlingar och pastorat inom ledningssystemet och många målsättningar för hållbarhetsarbetet utvecklas och uppnås lokalt.  
Miljödiplomeringsprocessen är ett målinriktat, systematiskt och effektivt arbetssätt som genomsyrar hela organisationen och konkret berör samtliga verksamhetsområden. Klimatfrågan är en prioriterad del i arbetet och präglar hållbarhetsarbetet i dess alla dimensioner.  

För att också utöka stödet för ett av de övergripande effektmålen i den av kyrkostyrelsen beslutade Färdplan för klimatet vill Stockholm stift rekrytera en klimat- och hållbarhetssamordnare med särskilt fokus på andliga och existentiella aspekter av klimatkrisen.   

MÅL FÖR ARBETET

Att fortsätta koordinera, främja och stödja Stockholms stifts 53 församlingar och pastorat i implementering och upprätthållande av Svenska kyrkans miljöledningssystem för hållbar utveckling. Att särskilt stödja klimatarbetet så att det utvecklas inom områdena gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – och på så sätt främja att effektmålet om värderingsförändring i Svenska kyrkans Färdplan för klimatet uppnås. 

TJÄNSTENS INNEHÅLL 

Arbetet innebär att vara församlingarnas och pastoratens process- och kunskapsstöd i det förändringsarbete som arbete inom ett miljöledningssystem innebär. En stor del av arbetet sker på plats i församlingen eller pastoratet med att driva processer tillsammans med förtroendevalda, ledning, anställda och i vissa fall ideella medarbetare. Arbetet innebär också att dokumentera, administrera och att centralt koordinera ett strategiskt utvecklingsarbete. Arbetet sker i nära samverkan med stiftsingenjören, tillika handläggaren för hållbar utveckling, som parallellt ansvarar för de förvaltningsrelaterade klimatmålen i Färdplan för klimatet och stödjer hållbarhetsarbetet inom fastighet- och förvaltningsområdet. 

ARBETET INNEBÄR VIDARE ATT 

  • planera och hålla utbildningar för kunskapsutveckling 

  • anordna nätverksträffar för miljö- och hållbarhetssamordnare i stiftet 

  • ansvara för revisionsförberedelser och stiftets nätverk för diplomerare 

  • vara aktiv i stiftskansliets interna miljödiplomeringsarbete.

UTBILDNING OCH ERFARENHET 

Du har adekvat utbildning i, och erfarenhet av hållbarhetsarbete i allmänhet och arbete med ledningssystem i synnerhet. Har god kommunikativ förmåga, arbetar både strukturerat och flexibelt och strävar efter att samarbeta med andra. Du är van att planera, genomföra och leda utbildningar och möten.  
Det är meriterande om du har god kännedom om Svenska kyrkan.
Du delar Svenska Kyrkans värderingar.

ANSTÄLLNINGEN

Tidsbegränsad anställning från 11 januari 2021(eller enligt överenskommelse) till och med 31 december 2022, med möjlighet till förlängning. 

LÄNKAR

https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/miljo  
https://internwww.svenskakyrkan.se/hallbarhetsportalen/fardplan-for-klimatet

KONTAKT 

Frågor om tjänsten besvaras av stiftsdirektor Solveig Ininbergs tel 08-508 940 62, vik avdelningschef Mattias Lindberg, tel 08-508 940 02 och stiftsingenjör Kristina Segerström, handläggare för hållbar utveckling, tel 08-508 940 60.  Information om fackliga företrädare kan lämnas av stiftskansliets växel, tel. 08-508 940 00. 

Välkommen med din ansökan och CV märkt ’Klimat/hållbarhet’ till vår HR-ansvariga, Ann-Mari Stonner, ann-mari.stonner@svenskakyrkan.se 

Sista dag för ansökan 30 oktober 2020. 

Publicerad 2020-10-06

Ansök nu