Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla miljöjobb

Miljöcontroller inom drift och avfall till Locum

Locum, Stockholm

Ansök nu

Brinner du för miljö och hållbarhetsfrågor och vill vara en del av ett sammanhang där du bidrar till att utveckla vårdfastigheter? Just nu söker Hunter & Tailor en Miljöcontroller inom drift och avfall som blir en viktig nyckelspelare i Locums miljö- och hållbarhetsarbete. 

Ditt uppdrag

I rollen som Miljöcontroller driver du utvecklingen av bolagets hållbarhetsarbete inom ditt ansvarsområde och bidrar på så vis till Locums totala arbete med att uppnå hållbara, robusta och driftsäkra fastigheter.

Mljöcontrollern inom drift och avfall har ett ansvar för verksamhetsavfallet på Locums samtliga förvaltningsobjekt och är en kontakt mellan entreprenörer, hyresgäster och Locum. Miljöcontrollern är också avtalsansvarig för delar av avfallshanteringen.

Miljöcontrollern ansvarar för myndighetskontakter och rapporteringen till dessa samt intern rapportering inom regionen avseende köldmedia, utsläppsrätter, reservkraft, avfall samt driftens kemikalieanvändning.

I rollen ingår även att, inom ansvarsområdet, följa upp och bevaka att Locum uppfyller såväl externa som interna krav. Miljöcontrollern arbetar också med bolagets styrdokument så att krav och mål uppnås på effektivaste sätt. Vidare ingår att agera stöd åt såväl förvaltning- som projektavdelningen internt, samt stötta verksamheten i upphandlingar, kravställning och granskning av anbud. 

Omvärldsbevakning och nätverkande inom specialistområdet blir en naturlig del av rollen för att driva utvecklingen av Locums miljö- och hållbarhetsarbete. 

 Exempel på arbetsuppgifter: 

 • Uppföljning, sammanställning, redovisning, stöd och ansvar för information inom sitt verksamhetsområde och delta vid revisioner och verksamhetsbesök. 

 • Inom ansvaret för verksamhetsavfall på Locums samtliga förvaltningsobjekt ingår att vara en kontakt mellan avfallsentreprenörer, hyresgäster och Locum.

 • Fortlöpande bevaka de avfallsfraktioner Locum har ett ansvar för.

 • Följa upp, sammanställa och redovisa driftens avfall, köldmedier samt kemikaliehantering i driften. 

 • Säkerställa att reservkraftsanläggningar med tillstånd följer lagar och regler samt rapporterar till tillsynsmyndigheter. 

 • Driva på att kemikalier i regionens utfasningslista fasas ut. 

 • Agera rådgivare och stöd till övriga organisationen inom sitt ansvarsområde t ex genom att stödja driftcontrollers och övriga förvaltningsorganisationen samt projektledare i byggprojekt. Vidare ingår att styra, stödja och följa upp konsulter och entreprenörer.

 • Identifiera, tolka och följa upp myndighetskrav, andra externa samt interna krav/mål inom aktuellt område samt utifrån dessa ta fram relevanta styrande dokument för Locum. 

 • Utveckla arbetssätt, dokument, mallar, rutiner och beslutsunderlag inom ansvarsområdet. Bevaka Locums intressen genom att lyfta och driva frågor inom relevanta nätverk.

 Kvalifikationskrav: 

 • Universitets- eller högskoleutbildning inom miljö och teknik alternativt förvärvat motsvarande kunskapsnivå genom arbetslivserfarenhet i liknande roll. 

 • Flerårig erfarenhet inom miljö- och hållbarhetsfrågor. 

 • Goda kunskaper om avfallshantering i fastigheter samt myndighetskrav kopplat till tillståndspliktig verksamhet, reservkraft, koldioxidrapportering och köldmedia. Samt kunskap om kemikalier

 • God kännedom om lagar och avtal inom områden ovan samt LOU.

 • God förmåga att kommunicera på olika nivåer samt vara pedagogisk och systematisk. Förmåga att se saker ur ett helikopterperspektiv och har erfarenhet av att leda och driva projekt inom miljöområdet är meriterande.

Om Locum

Locum förvaltar, bygger och utvecklar ca två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Vi säkerställer trygga fastigheter och möjliggör en säker sjukvård till nytta och glädje för nuvarande och framtida generationer stockholmare.

Locum delar Region Stockholms styrande värderingar som är öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan. Vår kultur präglas av våra gemensamma ledord och värderingar och hos oss finns kompetenta kollegor, kontinuerlig kompetensutveckling och goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid. Vårt sätt att arbeta och kommunicera med varandra såväl som externa aktörer präglas av prestigelöshet, mod och nyfikenhet. Om du delar våra värderingar och känner dig hemma i en miljö där lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft präglar kulturen kommer du att trivas hos oss.

Läs mer om oss på www.locum.se (http://www.locum.se/

Övrigt: 

Kollektivavtal: Ja Friskvårdsbidrag: 3 000 kr/år Andra förmåner: Subventionerat SL-kort, subventionerat lunchkort, löneväxling till pension, fri hälso- och sjukvård.

Kontakt: 

I denna rekrytering samarbetar Locum med Hunter & Tailor. Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Caisa Linde caisa.linde@huntrertailor.com, 073-516 06 03.

Publicerad 2021-09-22

Ansök nu