Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag24.02.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla miljöjobb

Miljörådgivare till MSB:s resursbas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Resursbas

Ansök nu

Introduction
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) öppnar nu resursbasen för Miljörådgivare som är intresserade av att sekonderas till EU:s missioner inom ramen för den Gemensamma Säkerhets och Försvarspolitiken, GSFP, på engelska CSDP (Common Security and Defence Policy). Insatser i dessa missioner pågår i minst 12 månader. MSB avser att stärka resursbasen med 15 miljörådgivare.

En registrering i resursbasen löper initialt över tre år och som registrerad erbjuds du under denna period delta i förberedande utbildning samt förväntas vara tillgänglig för insatser. Som registrerad i resursbasen kan du även komma att få förfrågningar till andra insatser inom ditt kompetensområde.
Vi värderar vår insatspersonals välbefinnande högt och du kommer att ha tillgång till stödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB dygnet runt när du är på insats.

Miljörådgivaren är central resurs vad det gäller arbete kopplat till miljö i missionen. I många fall innefattar uppdraget förändringsarbete och att se till att miljöperspektivet inkluderas i processer, metoder och verktyg – och att främja kapacitetsutveckling av organisationer och individer inom området.

Duties
Rollen som miljörådgivare i CSDP-missionerna är ny och kan komma att utvecklas över tid men övergripande innebär rollen att verka inom de fem områden som beskrivs nedan. Vart tyngdpunkten i arbetet kommer att ligga beror på vilken mission det gäller och på hur mandatet ser ut.

1. Kunskapshöjande verksamhet- som syftar till att höja kunskapsnivån gällande miljörelaterade frågor inom missionen baserat på den kunskap som redan finns och den miljö man befinner sig i. Ett arbete som innebär utbildning, coaching och handledning.

2. Hälsa och säkerhetsansvar– arbete med syfte att hålla missionsmedlemmarna friska och välmående. Det handlar framför allt om att samla in data kring aspekter som utsätter personal för hälsoåkommor som kopplas till föroreningar och miljö samt utveckla/bidra till framtagandet av förebyggande åtgärder. Du arbetar nära hälsoansvarig i den aktuella missionen.

3. Ekologiskt fotavtrycksanalys – arbete med att belysa det ekologiska fotavtrycket av missionens närvaro och verksamhet. Ta fram underlag för alternativa lösningar och ekonomiska kalkyler samt kommunicera dessa.

4. Geopolitisk relevans – Att både inom missionen och tillsammans med relevanta organisationer och myndigheter i värdlandet arbeta med konfliktgrundande och konfliktförstärkande orsaker och lösningar kopplat till det aktuella landets miljö- och naturaspekter. Insamling och analys av data kring naturresurser och klimat som påverkar direkt och/eller indirekt säkerhetssituationen i området.

5. Partner till värdlandet – Föra en proaktiv dialog med relevanta aktörer i landet kring hållbarhetsfrågor kopplat till naturresurser. Bidra genom att länka upp till andra EU instrument för att genomföra exempelvis miljökonsekvensbedömningar.

Tjänsten innebär även att:

 • Arbeta proaktivt och bistå missionens ledning och andra nyckelbefattningar/funktioner med relevant och uppdaterad information kring hållbarhet, miljöhänsyn ock klimatsmarta strategier som är relevanta för uppdraget.

 • Bidra i arbetet med hur man identifierar och rapporterar lärdomar inom miljö- och klimatområdet.

 • Ge råd och bidra i utvecklingen av en strategisk kommunikationsplan vad den ska innehålla samt hur missionen rapporterar och informerar om miljö- och klimataspekter.

 • Stödja utvecklingen av ett systematiskt och analytiskt arbetssätt gällande miljö- och klimat frågor i alla aspekter så som utveckling av olika policys, missionens miljömässiga fotavtryck, medarbetarnas miljörelaterade hälsa och välmående, datainsamling, övervakning samt rapportering mm gällande dessa frågor.

 • Ge råd och bistå med kunskap och erfarenhet i arbetet med att operationalisera och integrera miljö- och klimatfrågor i styrande dokument samt bistå med tekniska och ledningsrelaterade lösningar och arbetsmetoder för att utveckla och förbättra arbetet i hela missionen.

 • Utifrån ”EU Green Deal” och ”EU Climate Law” komma med förslag på hur missionen ska arbeta för att kunna bevaka, genomföra och utvärdera arbetet med miljö- och klimatfrågor.

 • Stödja, inrätta och upprätthålla långsiktiga relationer med olika miljöorganisationer och andra partners för att jobba mot en hållbar utveckling.

 • Verka som missionens fokalpunkt gällande miljö- och klimatfrågor.

Qualifications
Experience

Du:

 • Har minst 5 års relevant yrkeserfarenhet inom miljöskydd, analysarbete inom klimatavtryck, grön teknik, miljöledningssystem, miljöbedömningar eller liknande.

 • Har erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling, utveckla strategier för ett proaktivt arbetssätt och jobba mot uppsatta mål inom miljö- och klimatområdet.

 • Har erfarenhet av pedagogiskt fortbildningsarbete i form av utbildning, föreläsningar eller liknande.

 • Har förmåga att ge råd kring miljöstrategier och klimatsmarta lösningar på ett pedagogiskt och konstruktivt sätt.

 • Har analytiska färdigheter och erfarenhet av att genomföra analyser och lägesbedömningar.

 • Är väl bekant med målen för hållbar utveckling, Parisavtalet och dess tillämpningar.

 • Har tekniska kunskaper om olika miljö- och klimatanpassningar.

 • Har god problemlösningsförmåga.

 • Har du erfarenhet av att ha arbetat i konflikt- eller postkonfliktområden i någon form är detta meriterande.

Education
Du har en högskole/universitet-examen inom relevant område för miljöhälsa, miljövetenskap, naturresurshantering, hållbarhetsmetoder eller liknande

Languages
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Kunskaper i andra språk förutom engelska, främst franska, arabiska ryska spanska, portugisiska (tal och skrift) är meriterande.

Other requriements
Vi söker personer med starkt samhällsengagemang. För oss är det viktigt att du förstår, respekterar och agerar utifrån MSB:s mandat och uppförandekod. Målet för Sveriges humanitära bistånd är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. Som insatspersonal för MSB utför du ett viktigt arbete med tydlig koppling till de övergripande målen. Din insats bidrar till att minska lidande hos drabbad befolkning och/eller att förbättra förutsättningar för långsiktig utveckling, säkerhet och rättvisa.
Innan registrering i MSB:s resursbas behöver du fylla i en självskattad hälsodeklaration. Om du sedan rekryteras till en internationell insats behöver du även genomgå en hälsoundersökning innan avfärd.

Har du en ordinarie arbetsgivare så bör du informera denne om ditt eventuella engagemang med MSB.

Profile
Vi söker dig som kan:

 • Interagera omdömesfullt och visa respekt för mångfald och kön i multikulturella miljöer.

 • Utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden men ändå med god förmåga till flexibilitet.

 • Etablera och upprätthålla effektiva och goda arbetsförhållanden med kollegor, chefer och externa samarbetspartners.

 • Kommunicera tydligt i såväl tal som skrift.

 • Ta initiativ till att lösa uppgifter och problem både på ett praktiskt och analytiskt plan.

Contractual conditions
Som Miljörådgivare kommer du främst att få förfrågningar på 12 månaders insatser till EU:s missioner inom den Gemensamma Säkerhets och Försvarspolitiken. Detta innebär att du som sökande ska ha möjlighet att åka på insats under minst 12 månader.
För att sekonderas till CSDP-missioner krävs svenskt medborgarskap.

Är detta något som intresserar dig ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt då vi håller intervjuer löpande.

Hur du ansöker:

Du ansöker genom att klicka på "apply"och fyller sedan i dina uppgifter på MyPages. Efter registreringen på My Pages glöm inte att ansöka genom att klicka på submit under den aktuella tjänsten. Notera! Den information som du anger på My Pages kommer att utgöra basen för ditt cv.Det är ditt ansvar som sökande som att dokumentera dina erfarenheter och färdigheter på ett sådant sätt att det medger en objektiv och kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Detta betyder att som någon vill begära ut kopior av ansökningar så är det vår skyldighet att lämna ut dem.

Application deadline
2021-02-28

Point of contact
Stina Nilsson
stina.nilsson@msb.se
0046 102405444

Publicerad 2021-02-02

Ansök nu