Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla miljöjobb

Vattensamordnare med inriktning mot grund- och dricksvattenfrågor till Länsstyrelsen i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå

Ansök nu

Om arbetsplatsen

Visst vill du jobba för en hållbar vattenförvaltning?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:

 • meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter

 • möjlighet att bidra till samhällsnytta

 • kompetenta och engagerade kollegor

 • goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö

 • individanpassade anställningsvillkor, möjlighet till distansarbete och hälsofrämjande aktiviteter.

Länsstyrelsen i Norrbotten är också Vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt. Vårt uppdrag är att samordna vattenförvaltningsarbetet inom distriktet som omfattar två län, 28 kommuner och gränsöverskridande avrinningsområden mot Norge och Finland. Vi bereder underlag till vattendelegationens beslut om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Det långsiktiga målet för vårt arbete är att en god vattenstatus i inlands-, grund- och kustvatten ska uppnås, i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Delar av arbetet samordnas mellan de fem vattenmyndigheterna i samverkan och vi samverkar brett med bland annat nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner och organisationer. Läs mer om vattenmyndigheterna på www.vattenmyndigheterna.se.

Arbetsuppgifter
Nu söker vi 1-2 vattensamordnare med kompetens inom grundvatten och dricksvatten till Vattenmyndigheten i Bottenviken. I arbetet som vattensamordnare ingår bland annat att, enskilt och tillsammans med dina kollegor på kansliet och nationellt, med särskilt fokus på grundvatten och dricksvatten:

 • utreda frågor kring mänsklig påverkan på vattnets kvalitet,

 • kartlägga behov av övervakning och arbeta för att identifierade behov tillgodoses,

 • utveckla underlag och metoder för normsättning och åtgärdsanalys för att uppnå miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten,

 • stötta kommunerna i åtgärdsgenomförande av deras åtgärder enligt vattenförvaltningens åtgärdsprogram,

 • skriva yttranden för remisser kring statliga utredningar, lagförslag, föreskrifter eller vägledningar,

 • delta i beredningen av övriga ärenden som vattenmyndigheten Bottenviken hanterar,

 • samverka med andra aktörer, såsom statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och bransch- och intresseorganisationer,

 • planera och genomföra möten, seminarier och utbildningar.

Arbetet som vattensamordnare spänner över många olika sak- och kompetensområden och förutsätter ett brett perspektiv på hållbar samhällsutveckling med bäring på vattenmiljön samt förmåga till att ta egna initiativ för att driva och utveckla arbetet framåt. I alla våra uppdrag är det särskilt viktigt att kunna upprätthålla kontakter och skapa nätverk på olika plan och med olika perspektiv; allt från samarbeten på lokal och regional nivå till nationella nätverk och samverkan med andra länder inom EU. Vårt arbete bedrivs i sexårscykler vilket ger stor variation i arbetet. Det ger utrymme för egna initiativ till både utveckling av arbetsprocesser och metoder för samverkan. Du har därmed stora möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. Vi har även goda möjligheter att anpassa inriktningen på dina arbetsuppgifter till dina erfarenheter, kunskaper och intresseområden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

 • akademisk utbildning med koppling till vattenfrågor som vi bedömer vara relevant, exempelvis inom hydrogeologi, miljövetenskap, samhällsvetenskap, vatten- och naturresurslära eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig,

 • erfarenhet av projektledning, arbete i nätverk, samordnaruppdrag, eller liknande,

 • en mycket god kommunikativ förmåga och goda färdigheter i att presentera skriftligt såväl som muntligt på svenska och engelska,

 • körkort för personbil.

Som person är du självgående och engagerad, har lätt för att samarbeta och både bygga och bibehålla relationer externt och internt. Du tar egna initiativ, är uthållig och kan bryta ner långsiktiga mål till delmål samt identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet för att driva processer framåt, både enskilt och tillsammans med andra. Du har förmåga att sätta dig in i nya frågeställningar och samtidigt behålla ett helhetsperspektiv. Det är av yttersta vikt att du är kan ha flera bollar i luften samtidigt.

Det är ytterligare en fördel om du har:

 • erfarenhet av arbete med grundvattenfrågor och/eller dricksvattenfrågor,

 • erfarenhet av att arbeta i eller mot kommunal verksamhet, exempelvis som vattenstrateg eller motsvarande, alternativt god förståelse för kommunalt vattenarbete från arbete i annan organisation,

 • grundläggande kunskaper om och/eller erfarenhet av att arbeta med miljölagstiftning, vattenförvaltning och/eller EU:s vattendirektiv,

 • erfarenhet av användning av digitala system som GIS-verktyg och databaser.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster..

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid 100% 

Länsstyrelsen tillämpar 6 månaders provanställning.

Ansökan
Ansök senast: 2022-05-31
Referensnummer: 112-6242-22

Välkommen att söka genom att:

Lön
Löneform: Månadslön

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 2

Kontakt

Kontaktperson
Johanna Söderasp, Enhetschef/vattenvårdsdirektör
010-225 55 42
johanna.soderasp@lansstyrelsen.se

Facklig företrädare
Saco och ST för avd. Miljö nås via vxl
010-225 50 00

Övrigt
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Publicerad 2022-05-03

Ansök nu