Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla miljöjobb

Vattensamordnare med inriktning mot juridik och miljökvalitetsnormer

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås

Ansök nu

Om arbetsplatsen

Många pratar om hållbarhet, men vi arbetar med det dagligen.
Vill du vara med?

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt.
Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, miljö, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.
Vår vision är att vi samverkar för att utveckla ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.

På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:

  • Intressanta och utmanande arbetsuppgifter

  • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta

  • Möjlighet att lära nytt och utvecklas

Länsstyrelsen i Västmanland är också Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt som omfattar sju län och ett 70-tal kommuner. Vattenmyndighetens uppdrag är att införa EU:s ramvattendirektiv i distriktet för att värna dricksvattnet och vattenmiljön. Vattenmyndigheten har ett omfattande samarbete med de övriga fyra regionala vattenmyndigheterna och samverkar även med en mängd aktörer både nationellt och i distriktet.

Om tjänsten
Huvuduppgift är att vara den på Vattenmyndighetens kansli som är kunnig vad det gäller att uttolka lagstiftningen som styr Vattenmyndighetens arbete och att ansvara för arbetet med de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna. I uppgifterna ingår även att skriva yttranden i prövningsärenden rörande miljökvalitetsnormer för vatten, delta i eventuella huvudförhandlingar och vara ett stöd till Vattenvårdsdirektören och avdelningens experter när det gäller juridiska spörsmål.

Vattenmyndigheten arbetar i stor utsträckning i nära samverkan med övriga fyra vattenmyndigheter i Sverige och du får kollegor i hela landet. Arbetet sker även i nära samarbete med berörda länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter som exempelvis Havs- och vattenmyndigheten och SGU.

I arbetet ingår också att stödja metodutveckling för bedömning av vad som är kraftigt modifierade vatten och vilka vattenförekomster som ska få undantaget mindre strängt krav. Exempel på områden där detta behöver utvecklas är påverkan från markavvattning och fysisk påverkan från urban markanvändning.

Du kommer även att delta i övrigt arbete på kansliet.

Läs mer om vår verksamhet på www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Om avdelningen
På Vattenmyndighetens kansli arbetar ett tjugotal personer. Vårt huvudsakliga arbetsområde är att införa vattenförvaltningen i Sverige utifrån EU:s vattendirektiv. Vi värnar vattnets värde i Sverige genom att kartlägga status, identifiera påverkan, ta fram underlag för beslut i Vattendelegationen om juridiskt bindande åtgärder och miljökvalitetsnormer för vattnet i vårt distrikt samt långsiktiga förvaltningsplaner

På avdelningen finns några av Sveriges främsta experter inom området och vi har ett mycket gott samarbete med varandra och en god sammanhållning och trivsel på avdelningen.

Kvalifikationer
Krav

  • Högskoleutbildning inom juridik, rättsvetenskap eller naturvetenskap

  • Erfarenhet av arbete med miljö- eller vattenrättsliga frågor

Meriterande

  • Praktisk erfarenhet av prövning enligt miljöbalken/vattenrätt

  • Erfarenhet av arbete med vattenförvaltning eller miljökvalitetsnormer

  • Erfarenhet av prövning av vattenkraft

  • Erfarenhet av prövning/tillsyn av markavvattning

Personliga egenskaper
Vi söker en drivande, helhetsorienterad och samarbetsinriktad person som har ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. Du är intresserad av att åstadkomma nytta för miljön och att genomföra arbetet på ett korrekt och kunnigt sätt ur både juridisk och naturvetenskaplig synvinkel. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder och du får gärna vilja ha roligt på jobbet.

Du har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Då arbetet innebär kontakter med andra aktörer behöver du vara relationsskapande, trivas med att samarbeta med andra människor samt att kommunicera på ett lättförståeligt sätt både i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Anställning
Sista ansökningsdag: 2021-05-23
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Kontakt
Kontaktperson
Anna Linusson, Vattenvårdsdirektör
010-224 90 00

Fackliga företrädare
Anna Onsten-Molander, ST
010-224 90 00

Åsa Sars, SACO
010-224 90 00

Övrigt
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.

Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Västmanland behandlar personuppgifter på
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Publicerad 2021-04-19

Ansök nu