Lekplats för gäddor kan ta hand om industrin kväveutsläpp