Lena Ek: ”hårdare miljökrav på gammal vattenkraft”

Många vattenkraftverk körs på gamla tillstånd utan miljökrav. Men nu ska det bli ändring på det, menar miljöministern

Många vattenkraftverk körs på tillstånd enligt 1918 års vattenlag – med ringa eller obefintliga miljökrav. Så här kan det inte fortsätta, menar miljöministern.

– Vi måste modernisera detta,
vi kan inte leva med regler som är äldre än 100 år, i olika lager. Vi behöver ha en modern, transparent och effektiv lagstiftning som kan väga av mellan produktionsintresset och miljöintresset på ett modern sätt, säger Lena Ek till SVT Rapport.

Kraven på vattenkraften måste moderniseras och föras in i lagstiftningen. En sådan reform kan medföra att kraftbolagen inte får torrlägga älvfåror som de gör idag utan att vattnet måste flöda kontinuerligt och att de måste bygga fiskvandringsvägar förbi kraftverken.

Enligt miljöministern kan det bli aktuellt med omprövningar av gamla tillstånd, så kallade vattendomar.

För att få ordning på detta har Miljödepartementet tillsatt en utredning som ska se över reglerna i miljöbalken och föreslå ändringar som behövs för att miljörättens grundläggande principer – såsom principen om att förorenaren betalar och principen om att bästa möjliga teknik ska användas – får genomslag.

Älvräddarnas samorganisation tycker att regeringens initiativ är ett steg i rätt riktning och har stora förhoppningar på resultatet. Något som kan ändra på dagens rättsliga situation med föråldrade miljökrav för den stora kraftindustrin.

– [Den] har inneburit att man haft villkor som helt har varit baserad på att maximera kraftproduktionen och i de allra flesta fall tagit mycket liten miljöhänsyn, säger Lars Lövgren från Älvräddarna till SVT Rapport.

Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 30 juni 2013.