Lena Eks uppdrag försvann på vägen till verket

Nio av tio vattenkraftverk har tillstånd baserat på nästan 100 år gammal lagstiftning. Miljöministern har givit Naturvårdsverket i uppdrag att granska vattenkraften. Naturvårdsverket: vi har inte fått något uppdrag!

Endast några få procent av dagens vattenkraftverk lyder under miljöbalken. Nio av tio kraftverk har, genom en övergångsreglering, tillstånd i enlighet med 1918 års vattenlag: en lag som inte ställer lika höga krav, skriver Riksdag&Departement.
‒ Vi har gett ett uppdrag att titta på vattenkraften och den småskaliga vattenkraften, sa miljöminister Lena Ek vid en träff med riksdagsjournalister förra veckan.

På Naturvårdsverket finns motsatt uppfattning:
‒ Vi har inte fått något uppdrag, säger Gunilla Sallhed, chef för enheten för regeringsuppdrag och remisser vid Naturvårdsverket, till Riksdag&Departement.

Inte heller har man flaggat för något uppdrag, vilket brukar ske någon månad i förväg. Däremot ska miljödepartementet före jul ha sagt att det ska komma en särskild utredning. Stefan Berggren, chef på naturmiljöenheten, säger kortfattat till Riksdag&Departement:
‒ Frågan är aktuell och vi jobbar med den på miljödepartementet.