Liberalerna pressar regeringen om plast i havet

Problemet med plastavfall som hamnar i haven uppmärksammas allt mer. I en skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog undrar riksdagsledamoten Lars Tysklind (L) vad regeringen planerar att göra åt problemet.

I en skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog skriver riksdagsledamoten Lars Tysklind (L) att Liberalerna i sin skuggbudget avsätter 200 miljoner kronor för städning av stränder. Han undrar nu ifall regeringen planerar att vidta liknande åtgärder. Liberalerna föreslår också att man inför en avgift på 2 kronor för plastpåsar.

Som resultat av ett EU-direktiv har Sveriges riksdag beslutat om en ny förordning om plastpåsar som kommer att börja gälla från den 1 juni. Förordningen innebär bland annat att affärer som tillhandahåller plastpåsar är skyldiga att informera om plastens skadliga effekter, inte minst för haven.