Lista: 33 hållbarhetstalanger under 33

Hållbarhetsfrågorna byter skepnad – och hållbarhetsproffsen ­förnyas. Här är talangerna som formar morgondagens agenda.

Det som utmärker framtidens hållbarhetsprofiler är kanske just att det inte rör sig om någon homogen grupp. När Aktuell Hållbarhet listar unga personer som utmärker sig i Hållbarhetssverige återfinns aktivister, tekniknördar, ekonomer, biologer och ingenjörer som alla utnyttjar sina specifika kompetenser för att bidra till att lösa framtidens hållbarhetsutmaningar. Till skillnad från tidigare generationer där miljö- och hållbarhet ofta sågs som som frågor som kunde hanteras separat, ser dagens unga att hållbarhetsfrågorna genomsyrar allt. En generation som vuxit upp med ett överhängande klimathot har inga problem att se att mänskligheten är beroende av planeten för sin överlevnad, och att de frågor som rör miljön- och klimatet därför måste övertrumfa alla andra intressen.
Samtidigt är det en generation som är väl rustad att ta sig an hållbarhetsutmaningarna. Teknikutvecklingen har gjort att de har verktyg och möjligheter som ingen tidigare generation haft. Det handlar dels om möjligheten att utveckla, och använda sig av grön teknik, men också om kommunikationslösningar som gör det möjligt att skala upp påverkansarbetet, skapa globala allianser och bevaka så att företag och organisationer agerar hållbart och rättvist.
Listan utgår från de namn som har nominerats av Aktuell Hållbarhets läsare. Utan inbördes ordning listar vi här de talanger som redan nu är med och formar morgondagens hållbarhetsarbete.