aksel-sundstrom-gu

Aksel Sundström, 33 år, Doktor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet. Är redan uppmärksammad för sin forskning som ligger bakom det faktum att WWF inlett en process om att rödlista hummerfisket i Sydafrika på grund av korruption. Hans forskning visar hur mutor till statliga inspektörer får tjuvfiske att eskalerar till den grad att myndigheter har kommenterat avhandlingen och bekräftat problem offentligt. Han har dessutom hunnit med att publicera tjugo artiklar i vetenskapliga tidskrifter och i år blev han Eva Selin-stipendiat.