ellen_palm

Ellen Palm, 28 år, Doktorand Lunds universitet . Tidigare i år publicerade Ellen Palm en vetenskaplig artikel som byggde på hennes examensarbete om fossilfri plast. Hon driver också den årliga kampanjen ”PlastfriNovember” för att belysa plastens för- och nackdelar, samt betona vikten av att förbättra avfallshanteringen. Varannan vecka diskuterar Ellen Palm miljö- och klimatfrågor i Supermiljöbloggens podd. Nyligen påbörjade hon sina doktorandstudier vid Lunds universitet.