hjalmar-nilsonne

Hjalmar Nilsonne, 30 år, Vd Watty . För att sprida kunskap om hushållens elanvändning startade Hjalmar Nilsonne­ för tre år sedan företaget Watty. Watty marknadsför en produkt som genom avancerad maskinlärning tolkar elmätarens ­signaler för att på så vis ta reda på vilken apparat i huset som är på, och hur mycket el den drar. Nyligen fick Watty 28 miljoner kronor i nyinvesteringspengar från bland andra EQT Ventures och Cleantech Invest.