Johanna Lakso

Johanna Lakso, 29 år, Medgrundare Power Shift Sweden PUSH. Som en av grundarna bakom ungdomsorganisationen PUSH Sverige har Johanna Lakso varit en drivande kraft i den unga hållbarhetsrörelsen. Genom andra initiativ som Klimatuppdragen och Klimatskriket har hon visat att hon är en opinionsbildare att räkna med i miljösammanhang.