johannaljunggren2

Johanna Ljunggren, 29 år, Corporate Sustainability Manager Kinnarps. Sedan Johanna Ljunggren började som Corporate Sustainability Manager på Kinnarps har hon höjt ambitionsnivån för det operativa hållbarhetsarbetet inom koncernen. Bland annat har Kinnarps miljörapportering blivit till hållbarhetsrapportering, på väg mot GRI-standard. Johanna Ljunggren brinner för sociala frågor och har bidragit till Kinnarps långsiktiga hållbarhetsutveckling genom hela värdekedjan, från råvaruuttag till återbruk och återvinning.