jonas-karles-epishine

Jonas Karles, 28 år, Medgrundare Esphire . Som masterstudent vid Chalmers entreprenörskola var Jonas Karles med och grundade företaget Epishine som utvecklar en ny typ av organiska solceller. Solcellerna är tryckta på PET-plast, vilket gör att produktionskostnaden är tio gånger lägre än för de solceller som finns på marknaden i dag. Dessutom innehåller­ de inga metaller och energiåterbetalningstiden är endast en vecka. 2015 mottog Jonas Karles och hans kollega Emma Woxlin 200 000 kronor i entreprenörsstipendium­ från den prestigefyllda entreprenörs­tävlingen Ventures Cup.