louise-wohrne

Louise Wohrne, 29 år, Sustainability Manager ­Billerud Korsnäs. Med ett brinnande engagemang har Louise Wohrne tagit sig an hållbarhetsutmaningarna inom Billerud Korsnäs. Företaget verkar inom traditionella branscher som förpackning- och skogsindustri där förändringsprocesser normalt sett går långsamt. Genom att utveckla en handfast hållbarhetsstrategi, och kommunicera runt den på ett sätt som skapat engagemang bland medarbetarna, har Louise Wohrne tagit hållbarhetsfrågorna från ord till handling. Hon är en stark förebild för hållbarhetsansvariga, men också för unga kvinnor i en mansdominerad industri.