madeleine-enarsson

Madeleine Enarsson, 30 år, Grundare och vd Transformative­ Solutions. Madeleine Enarsson har engagerat sig i arbetet med att hitta lösningar som går bortom inkrementella förbättringar, och istället ser till vad som är verkligt hållbart på global nivå. Hon har startat flera initiativ för att sätta en ny riskkategori (s.k. ”low-probability/high-impact risks”) på agendan. Hon har också varit med och skapat Transformative Clusters, en global plattform som ska fånga upp transformativa lösningar i städer både i Sverige och globalt, samt varit med och utvecklat flera verktyg för effektivt beslutsfattande i anknytning till globala risker.