markul_danell_frilagd

Markus Danell, 29 år, Verksamhetschef Sustainergies. Markus Danell är en av grundarna av Sustainergies. Genom att para ihop studenter med Sustainergies partners inom näringsliv och akademi bidrar han till att göra unga människor till förändringsagenter för en hållbar framtid.