olivia-linander

Olivia Linander, 24 år, Samordnare 350.org. Som samordnare för 350.org har Olivia Linander visat en stark förmåga att mobilisera människor i kampen för klimatet. Olivia Linander har haft stor betydelse för divesteringsrörelsen i Sverige. Divestering innebär att man, istället för att investera, säljer av aktier, fonder eller andra investeringar som är oetiska eller moraliskt tvivelaktiga. Tillsammans med Johanna Lakso startade hon ungdomsorganisationen PUSH Sverige.