Lista: Så många ”gröna” jobb finns det i EU

Tyskland ohotad ledare - men Sverige hamnar högt upp när EU:s 27 länder jämförs.

I veckan släpptes den årliga statistiken från EurObserv’ER – The State of Renewable Energies in Europe. Siffrorna i rapporten avser år 2010 och täcker därmed inte utvecklingen under 2011.

Under 2010 kom 12,4 procent av den energi som de 27 EU-länderna använde sig av från förnybara källor, att jämföra med 11,5 procent år 2009.

Enligt beräkningar från EurObserv’ER värderades den ekonomiska aktiviteten kopplade till den förnybara energin under 2010 till 127 miljarder euro, 15 procent högre än året innan. Den sektor som omsatte mest var solcellsindustrin, följt av vindkraftsindustrin och därefter biobränslebranschen.

När det gäller jobben inom den förnybara energisektorn passerades miljongränsen under 2010. Räknar man samman arbetstillfällena inom de 27 EU-länderna landar man enligt EurObserv’ER på runt 1 114 000 jobb, 25 procent fler än 2009. Den sektor som är den största arbetsgivaren är biobränslebranschen med fler än 273 000 jobb, följt av solcellsindustrin med 268 110 jobb och vindkraftsindustrin med 253 145 jobb.

Ser man till EU:s 27 länder
och antalet jobb inom sektorn för förnybar energi ser det ut på följande vis.

Tyskland – 361 360
Frankrike – 174 735
Italien – 108 150
Spanien – 98 300
Sverige – 54 780
Finland – 48 620
Österike – 41 600
Danmark – 36 400
Storbritannien – 31 700
Polen – 28 450
Belgien – 22 670
Tjeckien – 20 200
Nederländerna – 19 180
Portugal – 17 425
Rumänien – 16 800
Grekland – 12 920
Ungern – 11 550
Lettland – 9 300
Slovakien – 7 030
Litauen – 5 850
Bulgarien – 5 470
Irland – 3 500
Slovenien – 3 375
Estland – 3 100
Cypern – 1 095
Luxemburg – 55
Malta – 150