Livscykelanalys: Papper av färska fibrer bättre för miljön än tyskt returpapper