Livsmedelsbranschen kan och vill gå i hållbar riktning