Livsmedelsverket varnar för slammet

Livsmedelsverket varnar för att om slam sprids på åkrarna kan vi få i oss mer kadmium via maten.

Det skriver Lantbrukets affärstidning ATL. Varningen finns i ett remissvar från Livsmedelsverket till Naturvårdsverkets rapport ”aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp”.

Den ena myndigheten vill återföra fosfor till jorden, den andra vill ge oss mat utan tungmetaller.

Samtidigt säger den moderata politikern Tomas Avenborg i Lund till Sydsvenskan att slammet inte är någon miljöfara. Lunds miljönämnd har beslutat att säja nej till lantbrukare som vill sprida rötslam på sina åkrar och Avenborg är Lunds representant i VA Syd.

Avenborg hänvisar till provodlingar på slamgödslad mark som bedrivs i hushållningssällskapets regi.