Livsstilsundersökning i Umeå ska mäta klimatpåverkan