”Lokalt klimatarbete får större påverkan efter reformen av EU:s utsläppshandel”