Lotteri ska minska Pekings trafikkaos

För att minska Pekings trafikproblem har de kinesiska myndigheterna beslutat att minska nyregistreringen av bilar med två tredjedelar 2011.

Trafikkaos är vardag i den kinesiska huvudstaden Peking – nyligen stod en nästan tio mil lång bilkö still i tio dagar. För att råda bot på problemet med trängsel så har de kinesiska myndigheterna beslutat att minska årets nyregistrering av bilar – och det ordentligt. Ett lotteri kommer att införas, och totalt kommer antalet nyregistreringar att begränsas till ungefär en tredjedel av 2010 års siffror, skriver Inhabitat.

– Antalet bilar i Peking har vuxit snabbt i takt med att urbaniseringen och moderniseringen framskrider. Detta har orsakat svåra trafikstockningar i vissa centrala stadsdelar, särskilt under rusningstid. Kraftfulla åtgärder kommer därför att vidtas för att ta kontroll över Peking-trafiken – annars kommer trängseln bara att bli värre, säger Zhou Zhengy, biträdande generalsekreterare i stadens kommunstyrelse.

Förra året nyregistrerades 700 000 bilar i Peking, vilket innebär att det nu finns 4,76 miljoner bilar i staden.