Louise König: Jag lämnar på grund av omorganisationen