Lövin: ”Ett misslyckande”

- Att en femtedel av världens befolkning fortfarande saknar el år 2015 är ett misslyckande, konstaterar biståndsministern.

Sverige har åtagit sig att katalysera  hållbara energieffektiviseringar på en miljard dollar under en tioårsperiod i Afrika och biståndsminister Isabella Lövin reser i dag till New York för att delta i det årliga forumet för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons initiativ Sustainable Energy of All.

Lövin har ombetts att vara med i den rådgivande gruppen tillsammans med bland andra Världsbankschefen Jim Kim, FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson och USA:s utrikesminister John Kerry.

– Att en femtedel av världens befolkning fortfarande saknar el år 2015 är ett misslyckande. Förnybara alternativ ger möjligheter att vända utvecklingen. Mycket mer behöver satsas på smarta förnybara off-grid lösningar som kan elektrifiera även landsbygden, där behoven är som störst, säger Isabella Lövin och konstaterar att det brådskar att investera i förnybart ”så att inte utvecklingsländerna fastnar i den fossila fällan”.

Bara söder om Sahara i Afrika saknar 620 miljoner människor el, och siffran växer, enligt pressmeddelandet.