Lucsus vid Lunds universitet vill minska anställdas flygresor med ny policy