Luftföroreningar ger diabetes

En ny undersökning som genomförts i Skåne visar att även måttliga luftföroreningar skadar gravida kvinnor och deras barn.

Det är SVT som uppmärksammat forskaren Ebba Malmqvists avhandling där hon konstaterar att kvinnor i områden med dålig luft löper nästan dubbelt så stor risk att drabbas av graviditetsdiabetes som andra kvinnor. Detta gäller även om luftföroreningarna ligger under tillåtna gränsvärden.

Ebba Malmqvist har gått igenom födelseregister och diabetesregister för skånska kvinnor som har fött barn under fem år. Uppgifterna har kombinerats med data om trafikmängd och halterna av kväveoxid och ozon i anslutning till bostaden. Förutom graviditetsdiabetes ökade risken för havandeskapsförgiftning och typ1-diabetes hos barnen i de områden där halterna av luftföroreningar var högre.