Lund och Malmö kan få supercykelväg

Malmö stad har anslagit 29 miljoner kronor för att bygga en fyrfilig "supercykelväg" mellan Lund och Malmö.

Ett alternativ är att bygga en fyrfilig cykelväg längs järnvägsspåret mellan städerna. Den beräknas kosta 50 miljoner kronor, och Malmö stad har redan anslagit 29 miljoner kronor till projektet.

– Det är i samband med planeringen för fyra spår på järnvägen som vi studerar möjligheten att anlägga en cykelväg. Det måste till reservvägar och arbetsvägar när spåren läggs. De kan utnyttjas för en kommande cykelväg. Det finns samordningsvinster att göra, förklarar Janet van der Meulen, planerare på Trafikverket, som gjort en förstudie av projektet, till Sydsvenskan.

Ett annat alternativ är att rusta upp den gamla, snirkligare vägen som redan finns, skriver Supermiljöbloggen.

Lunds stad har ställt sig positiva till förslaget om en supercykelväg, men väntar på beslut från Trafikverket och kommunerna innan de tar beslut om att eventuellt anslå medel.