”Lyxprodukter driver korruption”

Marknaden för lyxvaror driver korruption. Det menar Transparency International som nu uppmanar fler länder att införa lagar som gör det möjligt att kontrollera försäljningen av lyxprodukter.

Regeringar bör göra mer för att förhindra att smutsiga pengar från korruption går till inköp av lyxvaror. Den slutsatsen drar Transparency International i den nya rapporten ”Tainted Treasures: Money laundering risks in luxury markets”.

Transparency International uppmanar länder som Kina, Japan, USA och Storbritannien att införa nya lagar för att ta kontroll över försäljningen av högriskprodukter inom lyxsegmentet. Bland annat bör länderna införa ett rapportsystem för försäljning av lyxvaror, samt skapa en myndighet som ser till att lagarna efterlevs.

Bland de företag som säljer lyxvaror finns en lång tradition av diskretion som gör det svårt att få insyn och förhindra pengatvätt, men begäret efter att äga lyxprodukter som sportbilar, konst och fastigheter driver också fram ett korrupt beteende menar Transparency International.
– Lyxvarusektorn har ett ansvar att förhindra att offentliga medel, som hade kunnat gå till skolor och sjukhus, spenderas på deras varor även om det betyder en minskad försäljning, säger José Ugaz, ordförande för Transparency International i ett uttalande.