M och KD i Göteborg: Höjda parkeringsavgifter är en klassfråga