Majoriteten av svenskarna vill inte betala mer för att anpassa elnäten till förnybar el

De senaste åren har elavgifterna höjts kraftigt. Enligt nätbolagen beror prisökningen på anpassningen till förnybar energikällor. Trots det är en majoritet av svenskarna negativa till prisökningarna. Det visar en ny undersökning.

Foto: oilberfuchs/ Pixabay

Under de senaste fem åren har elnätsavgiften ökat med 26 procent och bara under 2017 ökade den med 5,1 procent. Enligt nätbolagen beror prishöjningen på att man behöver rusta upp elnäten för att de ska fungera med förnybara energikällor.

Men en ny undersökning från den oberoende eljämförelsesajten Elskling visar att få svenskar stöder en sådan upprustning. Endast 27 procent av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de var villiga att betala mer för att stödja en anpassning till förnybara energikällor och 61 procent menade att elnätsavgiften redan är för hög. Regeringen har reagerat på kritiken mot elnätbolagens kraftiga prishöjningar och förra veckan fattade man beslut om att sänka maxtaket.