”Många bolag saknar en grundläggande förståelse kring hållbarhetsfrågor”