Många kniviga frågor i lagförslag om ekologisk kompensation