Mångfald förutsättning för Choice Hotels verksamhet