Mångmiljonregn över sju svenska miljöprojekt

Nu är det klart vilka sju miljöprojekt i Sverige som får dela på en kvarts miljard kronor från EU. Här är projekten.

Nu är det klart vilka 183 projekt (av 748 ansökande) som får dela på nästa en kvarts miljard Euro från EU:s Life+-program.

Projekten som tilldelas medel finns i samtliga EU-länder och har bäring på naturvård, klimat, ren teknik, miljöteknik och information och kommunikation om miljöfrågor.

I Sverige är det sju projekt som får dela på 27,5 miljoner euro.

Inom området Life+ miljöpolitik och miljöstyrning är det fem projekt som får dela på 14,4 miljoner euro:

  • Slide In (Lunds universitet) med syfte att visa hur ny specialteknik för kollektiv kan minska växthusgaser och förorereningar.
  • Waste to fuel (Nordvästra Skånes renhållnings AB) med syfte att visa en metod för hur man från deponigas kan tillverka flytande biogas.
  • PVCFreeBloodBag (Jämtlands läns landsting/Jegrélius – Institutet för tillämpad grön Kemi) med målsättningen att bland annat visa hur offentlig och privat sektor kan samarbete för att avlägsna hinder som ligger i vägen för användningen av PVC-fria blodpåsar.
  • Hyper bus (Business Region Göteborg) med syfte att demonstrera en fordonspark med innovativ kollektivtrafik med låg energiförbrukning per passagerar kilometer.
  • Hydrofluss (Sakab). Projektet omvandlar farligt avfall (filterkakor) till användbar råvara vilket kan minska råvaruefterfrågan med 50 procent.

Inom Life+ Natur är det två projekt som delar på 13,1 miljoner euro:

  • Remibar (Trafikverket) med syfte att minska vandringshinder i fem vattensystem i norra Sverige där vägövergångar och dammar är orsaker till minskade populationer av vissa arter.
  • UC4Life (Länsstyrelsen i Skåne) för att förbättra bevarandestatusen för den tjockskaliga målarmusslan

Life+ är EU:s finansiella instrument för miljön och under perioden 2007-2013 omsätter programmet 2143 miljarder Euro.

Mer information finns att läsa på Life+-hemsida här.