Människan – det ohållbara rovdjuret

Människan dödar främst friska, vuxna bytesdjur och andra rovdjur. Det gör oss till ett superrovdjur som negativt påverkar ekosystemen.

Det här skapar förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden, enligt en ny studie gjord av forskare från University of Victoria i Kanada som publicerats i Science.

Forskargruppen har granskat 2 135 djurpopulationer på land och i havet och funnit att människan tar 14 gånger så många bytesdjur som är vuxna och fotplantningsdugliga, jämfört med andra rovdjur. Det resulterar i att vi påverkar ekosystem på båda land och i hav betydligt mer än andra rovdjur.

– Vår hemskt effektiva teknologi för att döda, det globala ekonomisystemet och resurshantering som prioriterar kortsiktighet har skapat det mänskliga superrovdjuret, säger professor Chris Darimont, rapportens huvudförfattare.

Studien visar också att människan jagar stora rovdjur fyra gånger mer än växtätare, vilket beror på att jägare vill skjuta stora oätliga rovdjur som troféer för nöjes skull.