Maria Malmer Stenergard (M) tror på mer miljö i valrörelsen