Maria Wetterstrand ska utreda biobränslen för flyget