Mark giftsaneras för 5,2 miljoner

- Undersökningar har visat att marken är så pass förorenad att det innebär risk för människors hälsa.

Det säger John Lotoft, handläggare på Naturvårdsverket, som bidrar med totalt 5 250 000 kronor till åtgärder av de giftiga markföroreningarna i Tylö i norra Kungsbacka kommun.

Det är länsstyrelsen i Halland som får det ekonomiska stödet för att påbörja saneringen.

Tidigare låg fabriker på den förorenade marken som bland annat tillverkat takpapp, takmassor och rostskyddsoljor.

Läs mer här.