Marknadsplats ska underlätta återbruk i byggindustrin